Bài 2 - Trang 127 - SGK Hóa học 10

Bình chọn:
4 trên 14 phiếu

Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị không cực?

2. Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị không cực?

A. H2S.                B. O2.                  C. Al2S3                  D. SO2.

Trả lời.

Đáp án B.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan