Bài 2 - Trang 127 - SGK Hóa học 10


Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị không cực?

2. Chất nào sau đây có liên kết cộng hóa trị không cực?

A. H2S.                B. O2.                  C. Al2S3                  D. SO2.

Trả lời.

Đáp án B.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu