Bài 3 trang 58 sgk Hóa học 12


Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa tirozin với các chất sau:

Bài 3. Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa tirozin  với các chất sau:

a) HCl;

b) Nước brom;

c) NaOH;

d) CH3OH/HCl (hơi bão hòa).

Hướng dẫn giải:

Các phương trình hóa học của tirozin:

a)  + HCl → 

b)  + Br2 →  + 2HBr.

c)   + 2NaOH →  + 2H2O

d)  + CH3OH  

.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu