Bài 3 trang 15 sách giáo khoa hình học lớp 11


Tìm một hình có vô số tâm đối xứng?

Tìm một hình có vô số tâm đối xứng?

Lời giải:

Đường thẳng, hình gồm hai đường thẳng song song là những hình có vô số tâm đối xứng

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu