Bài 3 trang 118 sgk đại số 10

Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Dựa vào biểu đồ hình quạt dưới đây (h.38)...

Bài 3. Dựa vào biểu đồ hình quạt dưới đây (h.38), hãy lập bảng cơ cấu như trong ví dụ 2.

                             

(1) Khu vực doanh nghiệp nhà nước  

(2) Khu vực ngoài quốc doanh  

(3) Khu vực đầu tư nước ngoài

Hình 38. Biểu đồ hình quạt về cơ cấu giá trị sản công nghiệp trong nước năm 2000,phân theo thành phần kinh kế (\(\%\)).

Giải

Bảng cơ cấu giá trị sản suất công gnhiệp trong nước năm 2000 phân theo thành phần kinh tế (\(\%\)) dựa theo biểu đồ hình quạt đã cho là: 

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan