Bài 1 trang 118 SGK Đại số 10


Hãy mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập số 2...

1. Hãy mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp đã được lập ở bài tập số 2 của  bằng cách vẽ biểu đồ tần suất hình cột và đường gấp khúc tần suất.

Hướng dẫn.

Biểu đồ tần suất hình cột (hình h.a) và đường gấp khúc tần suất (hình h.b).

                                           

           Hình h.a                                                                  Hình h.b

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu