Bài 29 trang 83 sgk toán 8 tập 1


Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 4cm, góc nhọn

29. Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 4cm, góc nhọn \(\widehat{B}\)=650

Bài giải:

Sử dụng phương pháp dựng tam giác vuông đã được học.

Học sinh tự vẽ hình

Ta lần lượt thực hiên:

- Vẽ đoạn BC = 4cm.

- Vẽ tia Bx tạo với BC một góc 65

- Vẽ đường thẳng a qua C và vuông góc với Bx và cắt Bx tại A.

Khi đó  ∆ABC là tam giác cần dựng.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu