Bài 26 trang 72 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2


Bài 26 Cho tam giác ABC vẽ tam giác A\'B\'C\' đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số

Bài 26 Cho tam giác ABC vẽ tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số đồng dạng là K = \(\frac{2}{3}\)

Giải:

Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM= \(\frac{2}{3}\)AB.

Từ m kẻ đường song song với AB cắt AC tại N.

Ta có ∆AMN ∽ ∆ABC theo tỉ số đồng dạng K=\(\frac{2}{3}\)

Dựng  ∆A'B'C' = ∆AMN(theo trường hợp cạnh cạnh cạnh)

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu