Bài 24 trang 72 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2


Bài 24. Tam giác A\'B\'C\' đồng dạng với tam giác ....

Bài 24. ∆A'B'C' ∽ ∆A"B"C" theo tỉ số đồng dạng K1, ∆A"B"C" ∽∆ ABC theo tỉ số đồng dạng k2. Hỏi tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số nào?

Giải:

 ∆A'B'C' ∽ ∆A"B"C" theo tỉ số đồng dạng K

 ∆A"B"C" ∽∆ ABC theo tỉ số đồng dạng k=  

Theo tính chất 3 thì ∆A'B'C' ∽ ∆ABC.

Theo tỉ số K=  =  = .

vậy K= K1.k2

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu