Bài 26 trang 55 sgk Toán 9 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 32 phiếu

Cho hàm số bậc nhất y = ax - 4 (1).

Bài 26. Cho hàm số bậc nhất \(y = ax - 4\)   (1). Hãy xác định hệ số \(a\) trong mỗi trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số (1) cắt đường thẳng \(y = 2x - 1\) tại điểm có hoành độ bằng \(2\).

b) Đồ thị của hàm số (1) cắt đường thẳng \(y = -3x + 2\) tại điểm có tung độ bằng \(5\).

Giải:

a) Giả sử hai hàm số cắt nhau tại \(A(x_A;y_A)\), hoành độ giao điểm là \(x_A=2\), \(A\) là giao điểm nên tọa độ \(A\) thỏa mãn phương trình hàm số \(y = 2x - 1\) do đó ta có:

\(y_A =2.2-1=3\Rightarrow A(2;3)\)

Thay tọa độ điểm \(A\) vào phương trình (1) ta được:

\(3=a.2-4\Rightarrow a=\frac{7}{2}\)

b) Giả sử hai hàm số cắt nhau tại \(B(x_B;y_B)\), tung độ điểm cắt phương trình (1) là \(y_B=5\), \(B\) là giao điểm nên tọa độ của \(B\) thỏa mãn phương trình hàm số \(y = -3x + 2\) do đó ta có:

\(5=-3.x_B+2\Rightarrow x_B=-1\Rightarrow B(-1;5)\)

Thay tọa độ điểm \(B\) vào phương trình (1):

\(5=-1.a-4\Rightarrow a=-9\)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan