Bài 26 trang 55 sgk Toán 9 tập 1


Cho hàm số bậc nhất y = ax - 4 (1).

Cho hàm số bậc nhất \(y = ax - 4\)   (1). Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số (1) cắt đường thẳng \(y = 2x - 1\) tại điểm có hoành độ bằng 2.

b) Đồ thị của hàm số (1) cắt đường thẳng y = -3x + 2 tại điểm có tung độ bằng 5.

Giải:

a) Giả sử 2 hàm số cắt nhau tại A, hoành độ điểm cắt phương trình (1) là \(x_A=2\), mà điểm đó cũng thuộc hàm số \(y = 2x - 1\) nên giao điểm của 2 hàm số này có tọa độ cụ thể là:

\(y =2.2-1=3\Rightarrow A(2;3)\)

Thế tọa độ điểm A vào phương trình (1):

\(3=a.2-4\Rightarrow a=\frac{7}{2}\)

b) Giả sử 2 hàm số cắt nhau tại B, tung độ điểm cắt phương trình (1) là \(y_B=5\), mà điểm đó cũng thuộc hàm số \(y = -3x + 2\) nên giao điểm của 2 hàm số này có tọa độ cụ thể là:

\(5=-3.x+2\Rightarrow x=-1\Rightarrow B(-1;5)\)

Thế tọa độ điểm B vào phương trình (1):

\(5=-1.a-4\Rightarrow a=-9\)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu