Bài 22 trang 55 sgk Toán 9 tập 1


Cho hàm số y = ax + 3.

Cho hàm số \(y = ax + 3\). Hãy xác định hệ số a trong mỗi trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng \(y = -2x\).

b) Khi  x = 2 thì hàm số có giá trị y = 7.

Giải:

a) Để hai hàm số \(y = ax + 3\) và \(y = -2x\) song song với nhau thì hệ số đứng trước x phải bằng nhau.

Tức là: \(a = -2\)

b) Với \(x = 2\), \(y = 7\) thì hàm số trở thành:

\(7=2a+3\Rightarrow a=2\)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu