Bài 21 trang 54 sgk Toán 9 tập 1


Cho hàm số bậc nhất y = mx + 3

Cho hàm số bậc nhất \(y = mx + 3\) và \(y = (2m + 1)x - 5\). Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là:

a) Hai đường thẳng song song với nhau;

b) Hai đường thẳng cắt nhau.

Giải:

a) Để hai đường thẳng song song thì:

\(\left\{\begin{matrix} m=2m+1\\ 3\neq -5\,\,(luôn \,\,đúng) \end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow m=-1\)

b) Để hai đường thẳng cắt nhau thì:

\(m\neq 2m+1\Leftrightarrow m\neq -1\)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu