Bài 25 trang 55 sgk Toán 9 tập 1


Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

a) Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

\(y = {2 \over 3}x + 2\);                                       \(y =  - {3 \over 2}x + 2\)

b) Một đường thẳng song song với trục hoành Ox, cắt trục tung Oy tại điểm có tung độ bằng 1, cắt các đường thẳng \(y = {2 \over 3}x + 2\) và \(y =  - {3 \over 2}x + 2\) theo thứ tự tại hai điểm M và N. Tìm tọa độ của hai điểm M và N.

Giải:

a) Đồ thị được vẽ như hình dưới

 

b)

Vì M thuộc đồ thị \(y=1\) và \(y = \frac{2}{3}x + 2\) 

\(\Rightarrow \frac{2}{3}x_M+2=1\Rightarrow x_M=\frac{-3}{2}\)

\(\Rightarrow M\left ( -\frac{3}{2};1 \right )\)

Vì N thuộc đồ thị \(y=1\) và \(y = - \frac{3}{2}x + 2\)

\(\Rightarrow -\frac{3}{2}x_N+2=1\Rightarrow x_N=\frac{2}{3}\)

\(\Rightarrow N\left ( \frac{2}{3};1 \right )\)

Ta có đồ thị:

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu