Bài 20 trang 54 sgk Toán 9 tập 1

Bình chọn:
4.7 trên 21 phiếu

Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song song

Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song song với nhau trong số các đường thẳng sau:

a) y = 1,5x + 2;                b) y = x + 2;                 

c) y = 0,5x - 3;                 d) y = x - 3;  

e) y = 1,5x - 1;                 g) y = 0,5x + 3.

Giải:

Các cặp đường thẳng cắt nhau là:

\(y = 1,5x + 2\) và \(y = x + 2\)

\(y = x + 2\) và \(y = 0,5x - 3\)

\(y = 1,5x + 2\) và \(y = 0,5x + 3\)

Các cặp đường thẳng song song là:

\(y = 1,5x + 2\) và \(y = 1,5x - 1\)

\(y = x + 2\) và \(y = x - 3\)

\(y = 0,5x - 3\) và \(y = 0,5x + 3\)

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan