Bài 26 trang 125 sgk toán lớp 8 tập 1


Bài 26. Tính diện tích hình thang ABED theo các độ dài đã cho trên hình 140

Bài 26. Tính diện tích hình thang ABED theo các độ dài đã cho trên hình 140 và biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 828 m2

Hướng dẫn giải:

Ta có SABCD = AB. AD = 828 m2

Nêm AD = \(\frac{828}{23}\) = 36 (m)

Do đó diện tích của hình thang ABED là:

SABED= \(\frac{\left ( AB+DE \right ).AD}{2}\) = \(\frac{\left ( 23+31 \right ).36}{2}\) = 972(m2)

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu