Bài 2 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12


Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân của nhau ?

2. Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân của nhau ?

A. 2                        B. 3                        C. 4                           D. 5.

Hướng dẫn. Đáp án C.

CH3 – CH2 – COO – CH3                                                 CH2 – COO – CH2 – CH3

HCOO – CH2 – CH2 – CH3                                                Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu