Bài 2 - Trang 7 - SGK Hóa Học 12


Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân của nhau ?

2. Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân của nhau ?

A. 2                        B. 3                        C. 4                           D. 5.

Hướng dẫn. Đáp án C.

CH3 – CH2 – COO – CH3                                                 CH2 – COO – CH2 – CH3

HCOO – CH2 – CH2 – CH3                                                >> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..