Bài 2 trang 65 sgk vật lí 8


Một người có khối lượng 45kg.

2. Một người có khối lượng 45kg. Diện tích tiếp xúc mỗi bàn chân là 150cm2. Tính áp suất người đó tác dụng lên mặt đất khi:

a) Đứng cả hai chân

b) Co một chân

Hướng dẫn giải:

a) Khi đứng cả hai chân : p1 = \(\frac{P}{S}= \frac{45.10}{2.150.10^{-4}}\) N/m2= 1,5.104Pa

b) Khi co một chân: vì diện tích tiếp xúc giảm \(\frac{1}{2}\) lần nên áp suất tăng 2 lần.

P2 = 2p1 = 2. 1,5.104  = 3.104 Pa

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu