Bài 1 trang 65 sgk vật lí 8


Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 100m hết 25s.

1. Một người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 100m hết 25s. Xuống hết dốc, xe làm tiếp đoạn đường dài 50m trong 20s rồi mới dừng hẳn. Tính vận tốc trung bình của người đi xe trên mỗi đoạn đường và trên cả quãng đường.

Hướng dẫn giải:

Vtb1 = \(\frac{s_{1}}{t_{1}}\) = \(\frac{100}{25}\) = 4 m/s.

Vtb2 = \(\frac{s_{2}}{t_{2}}\) = \(\frac{50}{20}\) = 2,5m/s

Vtb = \(\frac{s_{1}+s_{2}}{t_{1}+t_{2}}\) = \(\frac{150}{45}\) = 3,33m/s.

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu