Bài 2 trang 212 sgk vật lý 11


Nêu đặc điển tiêu cự của vật kính và thị kính của kính hiển vi.

Bài 2. Nêu đặc điển tiêu cự của vật kính và thị kính của kính hiển vi.

Hướng dẫn giải:

Học sinh tự giải.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan