Bài 7 trang 212 sgk vật lý 11


Thị kính của kính hiển vi tạo ảnh có các tính chất nào ?

Bài 7. Xét các tính chất kể sau của ảnh tạo bởi thấu kính:

 Thật;

 Ảo;

 Cùng chiều với vật;

 Ngược chiều với vật;

 Lớn hơn vật.

Thị kính của kính hiển vi tạo ảnh có các tính chất nào ?

A.  + .

B.  + .

C.  +  + .

D.  +  + .

Hướng dẫn giải:

Chọn D.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

Bài viết liên quan