Bài 7 trang 212 sgk vật lý 11

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

Thị kính của kính hiển vi tạo ảnh có các tính chất nào ?

Bài 7. Xét các tính chất kể sau của ảnh tạo bởi thấu kính:

1 Thật;

2 Ảo;

3 Cùng chiều với vật;

4 Ngược chiều với vật;

5 Lớn hơn vật.

Thị kính của kính hiển vi tạo ảnh có các tính chất nào ?

A. 1 + 4.

B. 2 + 4.

C. 1 + 3 + 5.

D. 2 + 3 + 5.

Hướng dẫn giải:

Chọn D.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan