Bài 2 trang 174 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11


2. Tìm đạo hàm cấp hai của các hàm số sau:

2. Tìm đạo hàm cấp hai của các hàm số sau:

a) y = ;

b) y = ;

c) y = tanx;

d) y = cos2x .

Lời giải:

a) y' =  = , y" =  =   = .

b) y' =  = ;

    y" =  =  = .

c) y' = ; y" =   =  = .

d) y' = 2cosx.(cosx)' = 2cosx.(-sinx) = - 2sinx.cosx = -sin2x,

   y" = -(2x)'.cos2x = -2cos2x.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu