Bài 2 trang 172 sgk Vật lý lớp 11


So sánh phản xạ toàn phần với phản xạ thông thường ?

So sánh phản xạ toàn phần với phản xạ thông thường ?

Hướng dẫn giải:

Phản xạ toàn phần thì không có tia khúc xạ, phản xạ không toàn phần thì không có tia khúc xạ. 

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu