Bài 8 trang 173 sgk Vật lý lớp 11

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Một khối bán trụ trong suốt có chiết suất

Một khối bán trụ trong suốt có chiết suất n = 1,41 ≈ √2. Một chùm tia sáng hẹp nằm trong một mặt phẳng của tiết diện vuông góc, chiếu tới khối bán trụ như Hình 27.11. Xác định đường đi của chùm tia sáng với các giá trị sau đây của góc α.

a) α = 60o;

b) α = 45o;

c) α = 300;

Hướng dẫn giải:

a) Phần lớn góc khúc xạ ra không khí góc r =  45o

b) Còn tia khúc xạ với góc r = 60o

c) Phản xạ toàn phần với i' = 90o

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan