Bài 8 trang 173 sgk Vật lý lớp 11


Một khối bán trụ trong suốt có chiết suất

Một khối bán trụ trong suốt có chiết suất n = 1,41 ≈ √2. Một chùm tia sáng hẹp nằm trong một mặt phẳng của tiết diện vuông góc, chiếu tới khối bán trụ như Hình 27.11. Xác định đường đi của chùm tia sáng với các giá trị sau đây của góc α.

a) α = 60o;

b) α = 45o;

c) α = 300;

Hướng dẫn giải:

a) Phần lớn góc khúc xạ ra không khí góc r =  45o

b) Còn tia khúc xạ với góc r = 60o

c) Phản xạ toàn phần với i' = 90o

>>>>> Khai giảng Luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các môn bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu