Bài 2 trang 146 sgk Địa lí 10


Tìm các ví dụ chứng minh ảnh hưởng to lớn của ngành giao thông liên lạc với đời sống hiện đại.

Tìm các ví dụ chứng minh ảnh hưởng to lớn của ngành giao thông liên lạc với đời sống hiện đại.

Hướng dẫn giải:

- Sự phát triển của thông tin liên lạc làm thay đổi mạnh mẽ quan niệm của con người về không gian (người ta nói: với viễn thông thì thế giới trong lòng bàn tay bạn)

- Sự phát triển của thông tin liên lạc góp phần làm thay đổi các nhân tố phân bố sản xuất,làm tăng cường mạnh mẽ  quá trình phi tập trung hóa trong hoạt động của các cơ sở kinh tế, văn hóa..đồng thời tăng cường khả năng phối hợp hành động của con người ở những nơi rất xa trên Trái Đất.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu