Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 151 Địa lí 10-


Ngành thông tin liên lạc đang xâm nhập vào các hoạt động dịch vụ khác như thế nào?

Ngành thông tin liên lạc đang xâm nhập vào các hoạt động dịch vụ khác như thế nào?

Hướng dẫn giải:

Bất kì hoạt động dịch vụ nào cũng cần có thông tin liên lạc, nói cách khác ngành thông tin liên lạc xâm nhập vào tất cả các hoạt động dịch vụ khác.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu