Bài 2 trang 12 sgk toán 1


Viết số theo mẫu (vào ô trống).

Viết số theo mẫu (vào ô trống):

             

Hình 1                                         Hình 2

Hình 3

Hình 4

Bài giải:

Hình 2: số 2

Hình 3: số 3 và số 1

Hình 4: số 3 và số 2.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan