Bài 2 trang 12 SGK Lịch sử 5

Bình chọn:
3.5 trên 14 phiếu

Những thay đổi về kinh tế đã tạo ra những giai cấp, tầng lớp mới nào trong xã hội ?

2. Những thay đổi về kinh tế đã tạo ra những giai cấp, tầng lớp mới nào trong xã hội ?

Trả lời:

Sự xuất hiện các ngành kỉnh tế mới đã tạo ra những thay đổi trong xã hội Việt Nam : các giai cấp, tầng lớp mới ra đời như công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, trí thức,...

Các bài liên quan