Nêu những biểu hiện mới về kinh tế ở nước ta cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Bình chọn:
3.5 trên 11 phiếu

Nêu những biểu hiện mới về kinh tế ở nước ta cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Nêu những biểu hiện mới về kinh tế ở nước ta cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Trả lời:

Xuất hiện nhiều nhà máy, hầm mỏ, đồn điền,…

Các bài liên quan