Bài 2 trang 104 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Vẽ 3 điểm A,B,C và ba đường thẳng a, b, c.

Bài 2: Vẽ 3 điểm A,B,C và ba đường thẳng  a, b, c.

Giải: Em có thể  vẽ hình như sau: