Bài 1 trang 104 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Đặt tên cho các điểm và đường thẳng còn lại ở hình 6.

Bài 1: Đặt tên cho các điểm và đường thẳng còn lại ở hình 6.

Giải

-  Trong hình còn4 điểm chưa đặt tên, ta dùng 4 chữ  cái in hoa , chẳng hạn A,B,C,D để đặt tên cho 4 điểm đó.

- Trong hình còn 2 đường thẳng chưa đặt tên, ta dùng hai chữ cái thường chẳng hạn b,c để đặt tên cho hai đường thẳng đó.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu