Bài 1 trang 104 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 47 phiếu

Đặt tên cho các điểm và đường thẳng còn lại ở hình 6.

Bài 1: Đặt tên cho các điểm và đường thẳng còn lại ở hình 6.

Giải

-  Trong hình còn4 điểm chưa đặt tên, ta dùng 4 chữ  cái in hoa , chẳng hạn A,B,C,D để đặt tên cho 4 điểm đó.

- Trong hình còn 2 đường thẳng chưa đặt tên, ta dùng hai chữ cái thường chẳng hạn b,c để đặt tên cho hai đường thẳng đó.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan