Bài 13 trang 32 sgk toán 7 - tập 2


Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được:

Bài 13. Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được:

a) -x2y và 2xy3;

b) x3y và -2x3y5.

Hướng dẫn giải:

(-x2y) (2xy3) = (- . 2) (x. x) (y . y3) =  x3 y4;

Đơn thức tích có bậc 7.

b) (x3y) (-2x3y5) = - x6 y6;

Đơn thức tích có bậc 12.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu