Bài 13 trang 32 sgk toán 7 - tập 2


Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được:

Bài 13. Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được:

a) -x2y và 2xy3;

b) x3y và -2x3y5.

Hướng dẫn giải:

(-x2y) (2xy3) = (- . 2) (x. x) (y . y3) =  x3 y4;

Đơn thức tích có bậc 7.

b) (x3y) (-2x3y5) = - x6 y6;

Đơn thức tích có bậc 12.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan