Bài 10 trang 32 sgk toán 7 - tập 2


Bạn Bình viết ba ví dụ về đơn thức như sau:

Bài 10. Bạn Bình viết ba ví dụ về đơn thức như sau:

(5 - x)x2

-\(\frac{5}{9}\)x2y;

-5.

Em hãy kiểm tra xem bạn viết đã đúng chưa.

Hướng dẫn giải:

Bạn Bình đã viết đúng 2 đơn thức đó là -\(\frac{5}{9}\)x2y; -5.

Biểu thức (5 - x)x= 5x2 – xkhông là đơn thức vì trong biểu thức có chứa phép trừ.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu