Bài 10 trang 32 sgk toán 7 - tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 89 phiếu

Bạn Bình viết ba ví dụ về đơn thức như sau:

Bài 10. Bạn Bình viết ba ví dụ về đơn thức như sau:

(5 - x)x2

-\(\frac{5}{9}\)x2y;

-5.

Em hãy kiểm tra xem bạn viết đã đúng chưa.

Hướng dẫn giải:

Bạn Bình đã viết đúng 2 đơn thức đó là -\(\frac{5}{9}\)x2y; -5.

Biểu thức (5 - x)x= 5x2 – xkhông là đơn thức vì trong biểu thức có chứa phép trừ.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan