Tuyensinh247.com giảm giá 50% tất cả các khóa học đến hết ngày 20/4/2018
Xem ngay

Chỉ còn: 08:12:26

Bài 10 trang 8 sgk toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 61 phiếu

Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần:

10. Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần:
                      ...,4600,...

                        ..., ..., a.

Bài giải:

Số tự nhiên liền trước của số x ≠ 0 là số x - 1.

Số liền trước của 4600 là 4600 - 1 hay 4599;

Số liền sau 4600 là 4600 + 1 hay 4601. Vậy  ta có 4599; 4600; 4601.

Số liền trước của a là a - 1; số liền trước của a - 1 là (a - 1) -1 hay a - 2.

Vậy ta có (a - 1) - 1; a - 1; a hay a - 2; a - 1; a.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan