Tuyensinh247.com giảm giá 50% chỉ duy nhất 1 ngày 20/11 - KM lớn nhất 2017
Xem ngay

Bắt đầu sau: 1 ngày

Bài 10 - Trang 49 - SGK Vật lý 12


Tính tần số dao động của dây.

10. Trên một sợi dây dài 1,2m có một hệ sóng dừng. Kể cả hai đầu dây, thì trên dây có tất cả 4 nút. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v = 80 m/s . Tính tần số dao động của dây.

Hướng dẫn giải.

Giữa bốn nút có ba bụng, tức là trên dây có ba nửa bước sóng. Do đó:

                           \(l=3\frac{\lambda }{2}\)  =>  \(\lambda =\frac{2}{3}l\) 

Vậy tần số dao động : \(f=\frac{v}{\lambda }=\frac{v}{\frac{2l}{3}}=\frac{3v}{2l}=\frac{3.80}{2.1,2}=100\) Hz.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu