Bài 10 - Trang 49 - SGK Vật lý 12


Tính tần số dao động của dây.

10. Trên một sợi dây dài 1,2m có một hệ sóng dừng. Kể cả hai đầu dây, thì trên dây có tất cả 4 nút. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v = 80 m/s . Tính tần số dao động của dây.

Hướng dẫn giải.

Giữa bốn nút có ba bụng, tức là trên dây có ba nửa bước sóng. Do đó:

                           \(l=3\frac{\lambda }{2}\)  =>  \(\lambda =\frac{2}{3}l\) 

Vậy tần số dao động : \(f=\frac{v}{\lambda }=\frac{v}{\frac{2l}{3}}=\frac{3v}{2l}=\frac{3.80}{2.1,2}=100\) Hz.

Đã có lời giải Sách bài tập Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..