Bài 3 - Trang 49 - SGK Vật lý 12


Sóng dừng được tạo thành vì nguyên nhân gì ?

3. Sóng dừng được tạo thành vì nguyên nhân gì ?

Giải.

Do sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ của nó.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu