Bài 1 trang 39 sgk hóa học 9

Bình chọn:
4.7 trên 23 phiếu

Có những loại phân bón hóa học:...

Bài 1.  Có những loại phân bón hóa học: \({(N{H_4})_2}S{O_4},{\rm{ }}C{a_3}{(P{O_4})_2},{\rm{ }}Ca{({H_2}P{O_4})_2},{\rm{ }}{(N{H_4})_2}HP{O_4},{\rm{ }}KN{O_3}.\)

a) Hãy cho biết tên hóa học của những phân bón nói trên.

b) Hãy sắp xếp những phân bón này thành 2 nhóm phân bón đơn và phân bón kép.

c) Trộn những phân bón nào với nhau ta được phân bón kép \(NPK\)?

Giải

a) Tên hóa học của phân bón:

 

b) Nhóm phân bón dạng đơn: \(KCl,{\rm{ }}N{H_4}N{O_3},{\rm{ }}N{H_4}Cl,{\rm{ }}{(N{H_4})_2}S{O_4},{\rm{ }}C{a_3}{(P{O_4})_2},{\rm{ }}Ca{({H_2}P{O_4})_2}\).

Nhóm phân bón dạng kép: \(N{H_4}{H_2}P{O_4},{\rm{ }}KN{O_3}\).

c) Để có phân bón kép \(NPK\) ta trộn các phân bón \(N{H_4}N{O_3},{\rm{ }}N{H_4}{H_2}P{O_4}\) và \(KCl\) theo tỉ lệ thích hợp.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan