Bài 1 trang 15 sgk đại số 10

Bình chọn:
4.6 trên 14 phiếu

Kí hiệu A là tập hợp các chữ cái trong câu "CÓ CHÍ THÌ NÊN"

Bài 1. Kí hiệu \(A\) là tập hợp các chữ cái trong câu "CÓ CHÍ THÌ NÊN", \(B\) là tập hợp các chữ cái trong câu "CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM'.

Hãy xác định \(A \cap B,A \cup B,A\backslash B,B\backslash A\)

Giải:

\(A= \left\{\text{C, Ê, H, I, N, O, T}\right\}\)

\(B= \left\{A, Ă, C, Ê, K, I, G, O, Ô, M, N, S, T, Y\right\}\)

\(A\cap B= \left\{C, Ê, I, N, O, T\right\}\)

\(A\cup B= \left\{A, Ă, C, Ê, G, H, I, K, M, N, O, Ô, S, T, Y\right\}\)

\(A\backslash B=\left\{\text{H}\right\}\)

\(B\backslash A=\left\{\text{A, Ă, K, G, Ô, M, S, Y}\right\}\).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan