Bài 1 trang 125 sgk Vật lý lớp 12


Bài 1.Trình bày thí nghiệm của Niu- tơn

Bài 1.Trình bày thí nghiệm của Niu- tơn về sự tán sắc ánh sáng.

Hướng dẫn giải:

Khi  có tia ló ra khỏi lăng kính thì tia ló bao giờ cũng lệch về đáy lăng kính so với tia tới.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu