Bài 6 trang 125 sgk Vật lý lớp 12

Bình chọn:
3.8 trên 12 phiếu

Một cái bể sâu 1,2 m chứa đầy nước

Một cái bể sâu 1,2 m chứa đầy nước. Một tia sáng Mặt Trời rọi vào mặt nước bể, dưới góc tới i, tani =  \(\frac{4}{3}\) . Tính độ dài của vệt sáng tạo ở đáy bể. Cho biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,328 và nt = 1,343.

Hướng dẫn giải:

Áp dụng định luật khúc xạ:

sinrđ = \(\frac{1}{n_{d}}\) sin i.

Mặt khác:

sin2 i = \(\frac{tan^{2}i}{1 +tan^{2}i}\) = \(\frac{\left ( \frac{4}{3} \right )^{2}}{1+\left ( \frac{4}{3} \right )^{2}}\) => sin i = 0,8

Do đó: sinrđ = \(\frac{0,8}{1,328}\) = 0,6024

Và sinrt = \(\frac{0,8}{1,343}\) = 0,5956

cos rđ = \(\sqrt{1-sin^{2}r_{d}}\) ≈ 0,7982   => tan rđ = \(\frac{sin r_{d}}{cos r_{d}}\) = 0,7547

cos rt = \(\sqrt{1-sin^{2}r_{t}}\) ≈ 0,8033    => tan rt = \(\frac{sin r_{t}}{cos r_{t}}\) = 0,7414

Độ dài TD của vệt sáng:

TĐ = IH(tan rđ - tan rt ) = 120 ( 0,7547- 0,7414)≈ 1,6 cm 

     

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan