Bài 6 trang 125 sgk Vật lý lớp 12


Một cái bể sâu 1,2 m chứa đầy nước

Một cái bể sâu 1,2 m chứa đầy nước. Một tia sáng Mặt Trời rọi vào mặt nước bể, dưới góc tới i, tani =  \(\frac{4}{3}\) . Tính độ dài của vệt sáng tạo ở đáy bể. Cho biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ và ánh sáng tím lần lượt là nđ = 1,328 và nt = 1,343.

Hướng dẫn giải:

Áp dụng định luật khúc xạ:

sinrđ = \(\frac{1}{n_{d}}\) sin i.

Mặt khác:

sin2 i = \(\frac{tan^{2}i}{1 +tan^{2}i}\) = \(\frac{\left ( \frac{4}{3} \right )^{2}}{1+\left ( \frac{4}{3} \right )^{2}}\) => sin i = 0,8

Do đó: sinrđ = \(\frac{0,8}{1,328}\) = 0,6024

Và sinrt = \(\frac{0,8}{1,343}\) = 0,5956

cos rđ = \(\sqrt{1-sin^{2}r_{d}}\) ≈ 0,7982   => tan rđ = \(\frac{sin r_{d}}{cos r_{d}}\) = 0,7547

cos rt = \(\sqrt{1-sin^{2}r_{t}}\) ≈ 0,8033    => tan rt = \(\frac{sin r_{t}}{cos r_{t}}\) = 0,7414

Độ dài TD của vệt sáng:

TĐ = IH(tan rđ - tan rt ) = 120 ( 0,7547- 0,7414)≈ 1,6 cm 

     

Đã có lời giải Sách bài tập - Vật lý lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu