Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 124 trang 130 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ Bài 1. Trong mỗi chú lợn có bao nhiêu tiền?Bài 2. Phải lấy các tờ giấy bạc bài 3

A. Kiến thức cần nhớ

Một số loại tiền có mệnh giá nhỏ là:

Tiền giấy : 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng, 2000 đồng, 5000 đồng, 10 000 đồng

Tiền xu: 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng, 2000 đồng, 5000 đồng

B. Giải bài tập

Bài 1. Trong mỗi chú lợn có bao nhiêu tiền?

Giải

Học sinh cộng nhẩm và trả lời:

Chú lợn a có 6200 đồng

Chú lợn b có 8400 đồng

Chú lợn c có 4000 đồng

Bài 2. Phải lấy các tờ giấy bạc nào để được số tiền bên phải?

Giải

Phải lấy hai tờ giấy bạc loại 1000 đồng để được 2000 đồng

Phải lấy hai tờ giấy bạc loại 5000 đồng để được 10 000 đồng

Phải lấy năm tờ giấy bạc loại 2000 đồng để được 10 000 đồng

Phải lấy hai tờ giấy bạc loại 2000 đồng và một tờ giấy bạc loại 1000 đồng để được 5000 đồng. hoặc lấy một tờ giấy bạc loại 2000 đồng và ba tờ giấy bạc loại 1000 đồng để được 5000 đồng.

Bài 3. Xem tranh rồi trả lời các câu hỏi sau:

 

Trong các đồ vật trên, đồ vật nào có giá trị tiền ít nhất? đồ vật nào có giá tiền nhiều nhất?

Mua một quả bóng và một bút chì thì hết bao  nhiêu tiền?

Giá tiền một lọ hoa nhiều hơn giá tiền một cái lược là bao nhiêu?

Giải

Vật có giá tiền ít nhất là quả bóng bay

Vật có giá tiền nhiều nhất là  lọ hoa

Mua một quả bóng và một bút chì thì hết 2500 đồng

(1000 + 1500  = 2500)

Giá tiền một lọ hoa nhiều hơn giá tiền một cái lược là 4700 đồng

(8700 – 4000 = 4700)

loigiaihay.com