Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 171 trang 177 sgk Toán 3

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Bài 1. Viết các số Bài 2. Đặt tính rồi tính Bài 3. Đồng hồ chỉ mấy giờ? bài 4 tính bài 5 Mua 5 đôi dép cùng loại phải trả 92500 đồng.

Bài 1. Viết các số

Bảy mươi sáu nghìn hai trăm bốn mươi lăm

Năm mươi mốt nghìn tám trăm linh bảy

Chín mươi nghìn chín trăm

Hai mươi hai nghìn không trăm linh hai

Giải

76245     51807                     90900                       2202

Bài 2. Đặt tính rồi tính

a) 54287 + 29508           b)  4508 x 3

     78362 – 24935               34625 : 5

Giải

Bài 3. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Giải

Đồng hồ A chỉ  10 giờ 28 phút

Đồng hồ B chỉ 2 giờ kém 10 phút hoặc 1 giờ 50 phút

Đồng hồ C chỉ 6 giờ 34 phút hoặc 7 giờ kém 26 phút

Bài 4. Tính

 a) (9 + 6) x 4 =

     9 + 6 x 4  =               

b)  28 + 21 : 7 = 

     (28 + 21) : 7 = 

Giải

 a) (9 + 6) x 4 = 15 x 4 = 60

      9 + 6 x 4  = 9 + 24 = 33              

b)  28 + 21 : 7 = 28 + 3 = 31

      (28 + 21) : 7 = 49 : 7 =

Bài 5. Mua 5 đôi dép cùng loại phải trả 92500 đồng. hỏi mua 3 dôi dép như thế phải trả bao nhiêu tiền ?

Giải

Giá tiền mỗi đôi dép là:

92500 : 5 = 18500 (đồng)

Mua 3 đôi dép phải trả số tiền là:

18500 x 3 = 55500 (đồng)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan