Yếu tố nào giúp nghĩa quân Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh ?

Bình chọn:
3.7 trên 15 phiếu

Sự lãnh đạo của G.Oa-sinh-tơn và.

Sự lãnh đạo của G.Oa-sinh-tơn và chính sách cai quản vô lý của Anh đã làm cho nhân dân thuộc địa phản đối mạnh mẽ mà lực lượng chính là nhân dân.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan