Hãy trình bày chính sách của Chính phủ Anh đối với sự phát triển kinh tế của 13 thuộc địa.


Cấm Bắc Mĩ sản xuất nhiều loại hàng công nghiệp.

- Cấm Bắc Mĩ sản xuất nhiều loại hàng công nghiệp.

- Cấm mở doanh nghiệp, cấm đem máy móc và thợ lành nghề từ Anh sang.

- Ban hành chế độ thuế khóa nặng nề.

- Không được tự do buôn bán với các nước khác, không được khai hoang những vùng đất ở miền Tây.

---> Làm tổn hại đến quyền lợi của nhân dân thuộc địa, gây nên sự phản ứng mạnh mẽ của tầng lớp nhân dân.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu