Xu thế toàn cầu hóa được biểu hiện trên những lĩnh vực nào ?

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Xu thế toàn cầu hóa được biểu hiện trên những lĩnh vực.

Xu thế toàn cầu hóa được biểu hiện trên những lĩnh vực:

-Toàn cầu hóa là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, những ràng buộc và phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước trên thế giới, là sự hình thành thị trường thế giới và phân công lao động quốc tế.

- Toàn cầu hóa được biểu hiện trên các mặt sau:

Thứ nhất, sự phát triển và tác động của các quan hệ thương mại quốc tế.

Thứ hai, sự phát triển và tác động của các công ti xuyên quốc gia. Hiện nay, 500 công ti xuyên quốc gia trên thế giới đã kiểm soát ¾ giá trị thương mại toàn cầu.

Thứ ba, sự sát nhập và hợp nhất các công ti thành những tập đoàn sản xuất lớn nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh.

Thứ tư, sự ra đời các tổ chức liên kết kinh tế, tài chính quốc tế và khu vực như Ngân hàng thế giới (WB), ), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Liên minh châu Âu (EU), Hiệp ước Thương mại tự do Bắc Mĩ (NAFTA), Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (APEC)..

- Toàn cầu hóa là xu thế khách quan, không thể đảo ngược, thúc đẩy sản xuất phát triển, hợp tác cùng phát triển giữa các nước.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan