Trong tự nhiên, sắt có ở đâu?

Bình chọn:
3.4 trên 10 phiếu

Trong tự nhiên, sắt có ở đâu?

Trong tự nhiên, sắt có ở đâu?

Trả lời:

Trong tự nhiên, sắt có trong các thiên thạch (là khối chất rắn từ ngoài Trái Đất rơi xuống) và có trong các quặng sắt.

Các bài liên quan