Gang, thép được sử dụng để làm gì?


Gang, thép được sử dụng để làm gì?

Gang, thép được sử dụng để làm gì?

Trả lời:

Gang, thép có thể sử dụng để làm các đồ dùng như: nồi, chảo, dao, kéo, cày, cuốc, đường ray, ...