Tính chất của phép cộng các số nguyên.

Bình chọn:
4.6 trên 106 phiếu