Tính chất của phép cộng các số nguyên.

Bình chọn:
4.5 trên 116 phiếu