Tính chất chia hết của một tổng.

Bình chọn:
4.6 trên 73 phiếu