Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3, bài 4 Tiết 87 trang 88 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ bài 1 viết vào ô trống bài 2, bài 3 giải toán

Kiến thức cần nhớ

Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4

Bài tập

1.Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Cạnh hình vuông

8cm

12cm

31cm

15cm

Chu vi hình vuông

 

 

 

 

 Giải

Cạnh hình vuông

8cm

12cm

31cm

15cm

Chu vi hình vuông

8 x 4 = 32(cm)

12 x 4= 48 (cm)

31 x 4 = 124 (cm)

15  x 4 = 60 (cm)

 2. Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành 1 hình vuông cạnh 10cm, tính độ dài đoạn dây đó.

Giải

Độ dài đoạn dây đó là :

8  x 4 = 40 (cm)

3. Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh 20cm. Tính chu vi hình chữ nhật ghép bởi 3 viên gạch như thế (xem hình vẽ)?

Giải

Chiều dài hình chữ nhật là :

20 x 3 = 60 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là :

(60 + 20 ) x 2 = 160 (cm).

4. Đo độ dài cạnh rồi tính chu vi hình vuông MNPQ


Giải
 

Do độ dài cạnh hình vuông bằng 3 cm

Chu vi hình vuông là :

3 x 4 = 12 (cm)