Lý thuyết, bài 1, bài 2 bài 3, bài 4 Tiết 87 trang 88 sgk Toán 3


Kiến thức cần nhớ bài 1 viết vào ô trống bài 2, bài 3 giải toán

A. Kiến thức cần nhớ

Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với \(4\)

B. Bài tập

Bài 1.Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Cạnh hình vuông

8cm

12cm

31cm

15cm

Chu vi hình vuông

 

 

 

 

 Giải

Cạnh hình vuông

8cm

12cm

31cm

15cm

Chu vi hình vuông

8 x 4 = 32(cm)

12 x 4= 48 (cm)

31 x 4 = 124 (cm)

15  x 4 = 60 (cm)

Bài 2. Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành \(1\) hình vuông cạnh \(10cm\), tính độ dài đoạn dây đó.

Giải

Độ dài đoạn dây đó là :

\(8  \times 4 = 40 (cm)\)

Bài 3. Mỗi viên gạch hình vuông có cạnh \(20cm\). Tính chu vi hình chữ nhật ghép bởi \(3\) viên gạch như thế (xem hình vẽ)?

Giải

Chiều dài hình chữ nhật là :

\(20 \times 3 = 60 (cm)\)

Chu vi hình chữ nhật là :

\((60 + 20 ) \times 2 = 160 (cm)\).

4. Đo độ dài cạnh rồi tính chu vi hình vuông \(MNPQ\)


Giải
 

Do độ dài cạnh hình vuông bằng \(3 cm\)

Chu vi hình vuông là :

\(3 \times 4 = 12 (cm)\)

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay