SỬ 10: Lập bảng niên biểu tiến trình phát triển của lịch sử Vương quốc Lào

Bình chọn:
4.6 trên 14 phiếu

Bảng niên biểu tiến trình phát triển của lịch sử Vương quốc Lào.

Bảng niên biểu tiến trình phát triển của lịch sử Vương quốc Lào :

Thời gian

Nội dung lịch sứ

Thế kỉ XIII - XIV

Thời kì hình thành. Thời kì này bắt đầu vào thế ki XIII, khi có bộ phận cư dân nói tiếng Thái di cư đến, tiến hành phát triển kinh tế, xã hội và tạo ra các tổ chức sơ khai của Lào là các mường cố.

Thế kỉ XV - XVII

Vương quốc Lan Xang bựớc vào giai đoạn thịnh vượng. Các vua Lan Xang chia đất nước thành các mường, xây dựng quân đội hùng mạnh, thiết lập quan hệ hoà hiếu với các nước láng giềng.

Thế kỉ XVIII - XIX

Lào bước vào thời kì khủng hoảng, suy yếu.

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan